วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

นี้แหละฉัน นันทิดา

   จากนาซาวย่างเข้านาสวรรค์      ทางบุกบั่นกันดารหาใดเปรียบ
แต่พวกเรายังเข้ามาเท่าเทียบ       มาเพื่อเป็นทำเนียบแห่งการเรียน
   มุ่งเสาะหาวิชาและความรู้          การเป็นอยู่การอ่านและการเขียน
หวังเพื่อมีอนาคตที่พากเพียร       ให้การเรียนเป็นสิ่งพาอนาคต
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น