วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การเรียน

ดิฉันเลือกเรียนสาย วิทย์-คณิต เพราะว่า เป็นสายที่ท้าทายมาก
มีหลักสูตรการเรียนมากมาย เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น
ชีววิทยา  เคมี ฟิสิกส์ สามวิชานี้เป็นวิชาที่ถือว่ายากสำหรับคนที่ไม่ชอบจดจำ อย่างฉัน
และอีกวิชาหนึ่งที่เหมือนจะง่ายในบางเรื่อง แต่บางเรื่องก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด นั้นคือวิชาคณิตศาสตร์
เรื่องตรีโกณมิติ เป็นเรื่องที่ยาก แต่ถ้าเราเข้าใจ ก็เป็นเรื่องที่สนุกนะค่ะ สำหรับคนที่อยากเรียนสายนี้ ก็ขอให้คิดดีๆน่ะค่ะ สู้ๆค่ะ

นี้แหละฉัน นันทิดา

   จากนาซาวย่างเข้านาสวรรค์      ทางบุกบั่นกันดารหาใดเปรียบ
แต่พวกเรายังเข้ามาเท่าเทียบ       มาเพื่อเป็นทำเนียบแห่งการเรียน
   มุ่งเสาะหาวิชาและความรู้          การเป็นอยู่การอ่านและการเขียน
หวังเพื่อมีอนาคตที่พากเพียร       ให้การเรียนเป็นสิ่งพาอนาคต
  

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ดิฉัน นางสาวนันทิดา ชมภูประเภท นักเรียนชั้นม.6/1 เลขที่5
เกิดวันที่ 5 มีนาคม 2542